Aktuálne výzvy 2015

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO4-14-1 (4.4)

21.01.2015 20:37
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os 4: odpadové...

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-4 (OC 3.1, 3.2)

21.01.2015 20:34
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok   Prioritná os...

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 3.1.

21.01.2015 20:31
Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného...

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

15.01.2015 21:13
Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku...

MZV SR - Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

15.01.2015 11:02
Poskytnutie dotácie na rok 2015 pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona na podporu...

Dotácia v oblasti športu č. 2015-05

14.01.2015 21:12
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu č. 2015-05 Opatrenia...

Pohoda za mestom Nadácia Ekopolis vyhlásila nový ročník programu - Pohoda za mestom

12.01.2015 21:10
Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú...

VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2015 A SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+ 2015

05.01.2015 20:50
Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako...

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 - Operačný program Zdravotníctvo

02.01.2015 20:47
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len...
Záznamy: 91 - 99 zo 99
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10