Klenovská rontouka

História tohto podujatia sa začala písať v roku 1979, kedy sa konal prvý ročník pod názvom Gemerský folklór ako jednodňové kultúrne podujatie. Od roku 1990 sa folklórne podujatie začalo usporadúvať ako dvojdňové Gemersko – malohontské folklórne slávnosti a od roku 2000 ako trojdňové pod názvom Gemersko – malohontské folklórne slávnosti  – KLENOVSKÁ RONTOUKA. Organizátormi tohto tradičného kultúrneho podujatia sú Obec Klenovec  – Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote  – o.z. RODON Klenovec. Cieľom podujatia je oživovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru (piesne, hudbu, tanec, tradičný odev, remeslá, gastronómiu, zvykoslovie, nárečia) regiónu Gemera – Malohontu na území okresov Rimavská Sobota, Revúca s akcentom na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a jeho propagáciu širokej verejnosti. Jedinečnosťou je originálny typický Klenovský tanec Rontouka, ktorý sa v minulosti tancoval na každej zábave, svadbe alebo spoločenskej udalosti.

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti  – KLENOVSKÁ RONTOUKA, sú jediné folklórne slávnosti na území regiónu okresov Rimavská Sobota a Revúca, kde sa môžu prezentovať všetky folklórne kolektívy, remeselníci, sólisti inštrumentalisti z tohto územia v konfrontáciách s hosťujúcimi kolektívmi z ostaných regiónov Slovenska a zo zahraničia. Slávnosti majú 37 ročnú tradíciu a je reprezentatívnym podujatím nielen pre miestne obyvateľstvo, ale reprezentuje región a spoluprácu v rámci susedných a partnerských krajín, ktoré majú účasť na podujatí.

https://www.rontouka.sk/o-slavnostiach/,

https://www.fsvepor.sk/o-slavnostiach/, https://www.klenovec.sk/kultura/klenovska-rontouka/

https://www.youtube.com/watch?v=0tYiHVf2D4g

https://www.rimava.sk/publicistika/folklorne-slavnosti-klenovska-rontouka-2013/