Aktuálne výzvy 2015

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby

30.12.2015 13:40
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/05 - Cesta z kruhu

29.12.2015 10:44
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/05 - Cesta z kruhu Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že...

Dotácie Ministerstva financií

25.12.2015 15:42
  https://dotacie.mfsr.sk Informácie k žiadosti Informácie k zúčtovaniu Žiadosť o...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/01 - Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny (Efektivita II.)

25.12.2015 10:41
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/03 - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

03.12.2015 13:51
  Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/03 - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

03.12.2015 13:48
  Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti...

Oznam o výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2016

02.12.2015 15:55
  02.12.2015 - Európska komisia zverejnila dňa 20. októbra 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie...

Fond na podporu umenia - Výzva č. 1/2016

02.12.2015 10:47
  01.12.2015 - Fond na podporu umenia (ďalej len „fond"), zriadený zákonom č. 284/2014 Z. z. o...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.

01.12.2015 13:45
  Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality   Termín...

Aktuálne vyzvania-Prioritná os 7, Informačná spoločnosť

12.11.2015 14:15
  vyzvanie č. OPII-2015/7/1-FP Fázovaného projektu: Register priestorových informácií - 2....
Záznamy: 1 - 10 zo 99
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>