Aktuálne výzvy 2015

Hľadajútalenty, ktoré sa vzdelávajú v oblasti dopravy aj cestovného ruchu

04.03.2015 10:50
Žiaci stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy majú možnosť prihlásiť sa do...

VÝZVA - národný projekt Rodina a práca

04.03.2015 10:47
 Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na novovytvorené flexibilné pracovné miesta...

Prvá výzva programu Interreg Stredná Európa

04.03.2015 10:34
12.2.2015 program Interreg Central Europe otvoril svoju prvú výzvu. Skoro 80 mil. € je...

Iuventa - Erasmus+ 2015

17.02.2015 11:05
Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov Pre Slovensko je...

Nadácia Ekopolis - Pohoda za mestom

17.02.2015 11:01
Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných...

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

17.02.2015 10:41
Iuventa zverejnila zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA...

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

11.02.2015 11:26
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len...

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko Slovensko 2015

11.02.2015 11:19
Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 30....

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy Kód výzvy: OPŽP-PO3-14-4 Ukončenie prijímania žiadostí: 23.03.2015

11.02.2015 11:17

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov kód výzvy: ROP-3.1-2014/01 Ukončenie prijímania tento mesiac Ukončenie prijímania žiadostí: 18.02.2015

11.02.2015 11:17
Záznamy: 71 - 80 zo 99
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>