Fotodokumentácia z našich akciíí 2015

Pracovné stretnutie so starostami - 22.1.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Pracovné stretnutie k príprave národného projektu Práca a nezamestnanosť, Vígľaš, dňa:28.1.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Regionálna konferencia pre starostov obcí Blžskej a Valickej doliny, Rakytník, dňa:28.02.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Pracovné stretnutie s podnikateľmi, Rimavská Sobota Ventura, 16.03.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Pracovné stretnutie 20.05.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Pracovné stretnutie BB30.06.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria: Pracovný seminár Hnusta17.7.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria:Konferencia Cervený Kláštor 22.9.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Burza práce 8.10.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Workshop Rožňava 28,10,2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Školenie riaditeľov RRA Piešťany 18.-19.11.2015

Táto fotogaléria je prázdna.

Školenie k PHSR Trebišov 7-8.12.2015

Táto fotogaléria je prázdna.