VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2015 A SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+ 2015

05.01.2015 20:50

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami.

 

Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.

 

Termíny na predloženie žiadostí v rámci uvedenej výzvy sú dôležité predovšetkým termíny na predkladanie žiadostí:

 

Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov:

 

 

 • Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
  • 4. marec 2015,
 • Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže
  • 4. február 2015,
  • 30. apríl 2015,
  • 1. október 2015.

 

 

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov:

 

 • Strategické partnerstvá v oblasti mládeže
  • 4. február 2015,
 • Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
  • 30. apríl 2015,
 • Strategické partnerstvá v oblasti mládeže
  • 1. október 2015,
 • Znalostné aliancie, Aliancie pre sektorové zručnosti
  • 26. február 2015.

 

 

Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže:

 

 • Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže
  • 4. február 2015,
  • 30. apríl 2015,
  • 1. október 2015.

 

 

Športové akcie:

 

 • Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu 2015
  • 22. január 2015,
 • Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu 2015
  • 14. máj 2015.

 

 

Všetky termíny na predloženie žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Úradného vestníku Európskej únie.