Archív článkov

Novinky v čerpaní eurofondov - bude to efektívnejšie a jednoduchšie

21.12.2016 11:49
 Na dnešnom rokovaní vlády ministri odobrili návrh novely zákona, ktorý pomôže odstrániť byrokraciu eurofondových projektov. Vďaka novinkám bude čerpanie európskych peňazí pre žiadateľov jednoduchšie a administratívy bude výrazne menej. To prinesie aj nemalé finančné úspory.... Prvou zmenou je...

Iniciatíva Zelené Slovensko

21.12.2016 10:46
Minister životného prostredia SR László Sólymos predstavil ďalšie iniciatívy, ktorých cieľom je zelenšie Slovensko. Mestá a obce môžu predkladať na Environmentálny fond žiadosti zamerané na odstraňovanie čiernych skládok a zvyšovanie energetickej účinnosti a zatepľovanie verejných budov. Na tento...

Európsky zbor solidarity - "investícia do európskej mládeže"

21.12.2016 00:00
· 21. december 2016, 18:12 · Európsky zbor solidarity - "investícia do európskej mládeže" Európska komisia schválila "európsky zbor solidarity", ktorá je najnovšou iniciatívou Európskej únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní,...

Zlepšenie kvality života a udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov

20.12.2016 14:42
Ďaľšie tri výzvy zamerané na zvýšenie kvality života v regiónoch z IROP... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa tri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zlepšeniu kvality života a udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a...

Výzva pre obce a mestá Environmentálny fond

20.12.2016 12:32
Minister životného prostredia SR László Sólymos predstavil ďalšie iniciatívy, ktorých cieľom je zelenšie Slovensko. Mestá a obce môžu predkladať na Environmentálny fond žiadosti zamerané na odstraňovanie čiernych skládok a zvyšovanie energetickej účinnosti a zatepľovanie verejných budov. Na tento...

Novinky v čerpaní eurofondov

19.12.2016 10:44
Novinky v čerpaní eurofondov - bude to efektívnejšie a jednoduchšie Obrázok k aktualite Novinky v čerpaní eurofondov - bude to efektívnejšie a jednoduchšie Na dnešnom rokovaní vlády ministri odobrili návrh novely zákona, ktorý pomôže odstrániť byrokraciu eurofondových projektov. Vďaka novinkám...

Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

16.12.2016 08:44
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s názvom  Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí   . Informácie o vyhlásenej výzve sú dostupné ...

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti ochrany ľudských práv

13.12.2016 13:47
​Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Poskytovanie...

Podpora elektromobilov

12.12.2016 13:11
Elektromobily budú na Slovensku finančne dostupnejšie. Projekt Ministerstva hospodárstva SR..."Elektromobily budú na Slovensku finančne dostupnejšie. Projekt Ministerstva hospodárstva SR a Zväzu automobilového priemyslu SR podporí nákup elektromobilov a hybridov sumou viac ako 5,2 miliónov eur z...

NOVÁ VÝZVA_EACEA/25/2016 Podpora filmového vzdelávania

12.12.2016 08:49
  Podpora aktivít zameraných na filmové vzdelávanie ... Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na filmové vzdelávanie v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív a vyvíjať nové a inovatívne projekty, obzvlášť s použitím...
Záznamy: 1 - 10 zo 458
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>