Zauímavosti a návody

Anketa odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

30.12.2015 14:54
  Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme...

V rámci cezhraničnej spolupráce je dôležité budovanie dôvery vo vzájomných vzťahoch

03.12.2015 13:54
  30.11.2015 Zhodlo sa na tom  takmer   150 účastníkov šiesteho pokračovania medzinárodnej konferencie  Borders Dialoges 2015, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.-27.novembra 2015 v Košiciach a Užhorode.  Počas troch dní  v niekoľkých diskusných...

EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0

13.11.2015 15:17
   Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného programu Životné prostredie – verzia 5.0. Aktuálnu verziu operačného programu spolu s prílohami nájdete v časti „Dokumenty/Programové dokumenty/OP Životné prostredie a Programový...

Obnova bytov bude podporovaná z OP ROP a OPBK

13.11.2015 08:18
Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur (Bratislava, 12. novembra 2015) – Vláda schválila presun 130 miliónov eur z operačných programov do Štátneho fondu rozvoja bývania. „V rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa to týka operačných programov ROP a OPBK v celkovej výške 71...

Fond na podporu umenia sa predstaví v regiónoch

12.11.2015 10:14
h 12.11.2015 - Novovzniknutá verejnoprávna inštitúcia Fond na podporu umenia predstaví v najbližších dňoch svoju štruktúru podpornej činnosti na rok 2016. S cieľom priblížiť nový grantový systém širokej verejnosti vycestujú predstavitelia fondu aj do slovenských regiónov. Potenciálni žiadatelia tak...

SIEA zavádza systém označovania zariadení podporených v rámci OP KaHR

10.11.2015 14:19
Slovenská inovačná a energetická agentúra zavádza od novembra 2015 osobitný systém označovania hnuteľných vecí nadobudnutých prijímateľmi nenávratných finančných príspevkov z európskych fondov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR). Predmetom označovania...

Informačný seminár programu spolupráce Interreg Europe 2014-2020

09.11.2015 14:18
v nadväznosti na pripravovaný Informačný seminár programu spolupráce Interreg Europe 2014-2020, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 27. novembra 2015 (bližšie informácie pozri nižšie v e-maile), si Vám dovoľujeme dať do pozornosti blížiaci sa termín ukončenia registrácie na...

Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2015

07.11.2015 14:16
Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2015 06. 11. 2015 Tlačová správa Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3

Alokácia výzvy KaHR-22VS-1501 bola navýšená na 68 250 000 €

07.11.2015 10:15
Vzhľadom na prejavený vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia zo strany miest a obcí Slovenskej republiky v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-22VS-1501 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...

Informácia Európskeho kontaktného bodu

06.11.2015 15:17
v novembri pripravujeme v Bratislave informačný seminár ku grantovému programu Európa pre občanov, prednostne zameraný na oblasť 1 Európska pamäť a oblasť 2 Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.3 Projekty občianskej...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kalendár užitočných seminárov

Kalendár seminárov číslo: 24/2014

10.12.2014 15:01
  Konferencia o legislatívnych zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd 19.1.2015 Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku,...

Kalendár seminárov číslo: 23/2014

27.11.2014 10:20
Aktuálna ponuka seminárov: Mzdy a personalistika Cestovné náhrady v kocke 12.12.2014 Bratislava Exekúcie a zrážky zo...

Ako sa uchádzať o podporu v rámci fondov EÚ (stručný sprievodca)

stručný sprievodca

26.06.2013 11:31
  1. Potrebujete zistiť, či ste spôsobilý žiadateľ. Nie každý subjekt (obec, mimovládna...

Európska únia

Informácie o EÚ pre žiakov a učiteľov

26.06.2013 11:41
 Detský kútik Spoznajte Európu prostredníctvom hier a...

Právo EÚ

26.06.2013 11:38
Právo EÚ Ako EÚ prijíma rozhodnutia Zmluvy Uplatňovanie práva EÚ Vyhľadávanie právnych...

Publikácie

26.06.2013 11:38
Publikácie Oficiálne dokumenty Správy, štúdie a brožúry Štatistiky a prieskumy verejnej...

Podnikanie

26.06.2013 11:37
Podnikanie DPH a ďalšie dane Európske normy Nábor a sociálne istoty zamestnancov Dovoz a...

Váš život v EÚ

26.06.2013 11:36
Váš život v EÚ Práca a dôchodok Vzdelávanie a mládež Nakupovanie Cestovanie Život v...

EÚ podľa tém

26.06.2013 11:35
EÚ podľa tém Poľnohospodárstvo Obchod Hospodárske a menové záležitosti Zamestnanosť a sociálne...

Informácie o fungovaní EÚ

26.06.2013 11:34
Informácie o fungovaní EÚ Štáty Deň Európy Fakty a čísla Inštitúcie a iné orgány EÚ Práca pre...