Aktuality

Novinky v čerpaní eurofondov - bude to efektívnejšie a jednoduchšie

21.12.2016 11:49
 Na dnešnom rokovaní vlády ministri odobrili návrh novely zákona, ktorý pomôže odstrániť byrokraciu eurofondových projektov. Vďaka novinkám bude čerpanie európskych peňazí pre žiadateľov jednoduchšie a administratívy bude výrazne menej. To prinesie aj nemalé finančné úspory.... Prvou zmenou je...

Iniciatíva Zelené Slovensko

21.12.2016 10:46
Minister životného prostredia SR László Sólymos predstavil ďalšie iniciatívy, ktorých cieľom je zelenšie Slovensko. Mestá a obce môžu predkladať na Environmentálny fond žiadosti zamerané na odstraňovanie čiernych skládok a zvyšovanie energetickej účinnosti a zatepľovanie verejných budov. Na tento...

Novinky v čerpaní eurofondov

19.12.2016 10:44
Novinky v čerpaní eurofondov - bude to efektívnejšie a jednoduchšie Obrázok k aktualite Novinky v čerpaní eurofondov - bude to efektívnejšie a jednoduchšie Na dnešnom rokovaní vlády ministri odobrili návrh novely zákona, ktorý pomôže odstrániť byrokraciu eurofondových projektov. Vďaka novinkám...

Výsledky septembrovej uzávierky 2016 (Európa pre občanov).

10.12.2016 13:52
 Agentúra EACEA dňa 1.12.2016 zverejnila na svojej web stránke výsledky septembrovej uzávierky. Tieto sú nasledovné:- Družobné mestá, opatrenie 2.1 - výsledky (https://bit.ly/2gTZwt5)- Siete medzi mestami, opatrenie 2.2 - výsledky (https://bit.ly/2gYHFUt)...  Celkovo bolo podporených v...

Podpora mladých, malých a rodinných farmárov a výrobcov je jednou z ciest ako oživiť poľnohospodárstvo a vidiek na Slovensku

06.12.2016 12:55
Podpora mladých, malých a rodinných farmárov a výrobcov je jednou z ciest ako oživiť poľnohospodárstvo a vidiek na Slovensku 06-12-2016 Podpora malých, mladých a rodinných farmárov, ale aj drobných výrobcov potravín, bola téma cyklu konferencií zameraných na inovácie ich produkcie a výrobkov....

Vláda i poslanci odobrili zákon o štátnej službe, ktorý pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa

06.12.2016 10:56
Nový zákon o štátnej službe, ktorého autorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, má ambíciu zmodernizovať a odpolitizovať verejnú správu. Zároveň pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zákon...

VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+

30.11.2016 13:39
VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+ Dňa 4. októbra (12:00 Stredoeurópskeho času) uplynie čas na podávanie žiadostí k poslednému predkladaciemu termínu v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže. Neváhajte a zapojte sa podávaním projektových žiadostí. Národná agentúra programu...

výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z..

23.11.2016 13:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vyhlasuje výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.. Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových...

Varačka: Rómovia si zaslúžia príležitosť

23.11.2016 12:57
Varačka: Rómovia si zaslúžia príležitosť23. 11. 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) prezentovalo na Výročnej konferencii Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) výsledky svojej práce v programovom období 2014-2020. Pre časť programu zameraného na oblasť marginalizovaných...

Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2016

21.11.2016 13:02
- Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k31.10.2016 prostriedky vo výške 11304,46 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 97,30%. Zdroj MF SR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.