MZV SR - Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

15.01.2015 11:02
Poskytnutie dotácie na rok 2015 pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona na podporu štúdií, analýz a organizáciu podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 118 820 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je určená
Uzávierka prijímania žiadostí: 27. február 2015
Kompletné informácie nájdete TU