Aktuálne výzvy 2015

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania Kód výzvy: OPŽP-PO4-14-1 Ukončenie prijímania žiadostí: 23.03.2015

11.02.2015 11:16

MZV SR - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

11.02.2015 11:00
Predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory a ochrany ľudských...

OSF - ReŠtart Slovensko

11.02.2015 10:59
Zapojiť sa môžu aktívni občania, študenti, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, či...

Nadácia COOP jednota - Nech sa nám netúlajú

05.02.2015 11:03
Projekty musia byť zamerané na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných detí, so...

Granty nadácie J&T

03.02.2015 11:21
Grant na kúpu osobných motorových vozidiel  V rámci grantu na osobné motorové vozidlá pre ľudí...

United World Colleges (UWC) - Dvojročné štipendium

03.02.2015 10:57
Medzinárodná sieť stredných škôl United World Colleges (UWC) opätovne ponúka slovenským...

Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov

02.02.2015 10:52
  Zamestnanci Volkswagenu, ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku...

MDVRR SR - Dotácie na spracovanie ÚPD obcí

30.01.2015 11:04
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie...

VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY

21.01.2015 21:16
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26...

Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

21.01.2015 21:15
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č. 543/2007 Z....
Záznamy: 81 - 90 zo 99
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>