Aktuálne výzvy 2015

Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu na Lesnícko-environmentálne platby a Agroenvironmentálne platby, podopatrenie Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat pre rok 2015

18.05.2015 12:00
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti...

Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)

15.05.2015 11:39
Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo...

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl

13.05.2015 09:30
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa...

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2015

12.05.2015 11:34
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci...

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia

11.05.2015 14:30
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len“ PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci...

Výzva č. 2015/PRV/37

05.05.2015 09:13
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -...

Výzva na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

27.04.2015 13:22
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -...

Pomoc z Inovačného fondu

27.04.2015 13:21
Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť...

Aktuálne výzvy pôdohospodárskej platobnej agentúry

03.04.2015 00:00
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015 Pôdohospodárska platobná...

URBACT III 1. výzva - Siete pre akčné plánovanie

02.04.2015 13:37
Výzva na predkladanie návrhov Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu až 20 sietí pre akčné...
Záznamy: 51 - 60 zo 99
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>