Aktuálne výzvy 2015

URBACT III 1. výzva – Siete pre akčné plánovanie

02.04.2015 12:16
Výzva na predkladanie návrhov Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu až 20 sietí pre akčné...

NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty

26.03.2015 00:00
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Zmluvu o poskytnutí NFP pre národné projekty a...

Pripravuje sa nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia

25.03.2015 12:00
Minister hospodárstva Pavol Pavlis ohlásil dňa 19.3.2015 vyhlásenie novej výzvy na rekonštrukciu a...

Podpora rozvoja športu 2015

25.03.2015 09:31
Podpora rozvoja športu 2015 Vzor štruktúrovaného rozpočtu Výzva na predkladanie žiadostí o...

grantová výzva - Obce bližšie k vám 2015

24.03.2015 09:59
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na...

Informačné semináre k Výzve na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

18.03.2015 10:00
  Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity p. Peter Pollák si Vás dovoľuje...

Medzinárodná konferenciu Technika ochrany prostredia - TOP 2015

17.03.2015 11:21
Konferencia je zameraná na tematické okruhy: 1. Technika a využívanie zdrojov...

VÝZVA EEA/EHP-SK06-IV-V-02 INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

16.03.2015 11:16
Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt...

Výzva na podporu priemyselných klastrových organizácií

11.03.2015 11:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013...

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

10.03.2015 09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 09. 03. 2015 na základe zákona č....
Záznamy: 61 - 70 zo 99
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>