Kurinec Zelená voda

Rimavská Sobota

Okres Rimavská Sobota

Kraj: Banskobystrický samosprávny kraj

Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda leží v južnej časti stredného Slovenska, približne 4 km južne od mesta Rimavská Sobota. Rekreačná oblasť Kurinec Zelená voda bol pôvodne rybníkom, avšak už v 60. rokoch 20.storočia sa stal vyhľadávaným miestom pre obyvateľov z okolia na letnú rekreáciu. Ľudia sem chodili za účelom kúpania, neskôr tu boli rozšírené služby na kempovanie, člnkovanie. Vybudovali sa postupne stravovacie aj ubytovacie zariadenia a v okolí sa začali stavať rekreačné chatky. Kurinec takto fungoval až do roku 2004, kedy sa začal pripravovať projekt na Aquapark, ktorého realizátorom malo byť Mesto Rimavská Sobota. Na projektovej príprave participovala aj RRA Rimavská Sobota. Tento projekt bol čiastočne zrealizovaný s podporou MVaRR SR. Nakoľko v ďalších projektoch neboli získané financie, rekreačná oblasť postupne stratila svoje rekreačné postavenie a dokonca došlo aj k vypusteniu rybníka z hygienických dôvodov. Čistenie rybníka, paralyzovalo rekreáciu v tejto lokalite, Kurinec stratil svoj význam v oblasti rekreácie a nahradilo ho stredisko Teplý vrch.

Až v roku 2013 sa znovu začalo obnovovať rekreačné stredisko Kurinec Zelená voda a došlo k výstavbe nových bazénov, s termálnou vodou z Rimavských Janoviec. V rámci obnovy vznikla cyklotrasa z Rimavskej Soboty na Kurinec a následne bol vybudovaný aj druhý úsek cez tzv. Poltársku trať. Do rekreačnej oblasti Mesto Rimavská Sobota zabezpečilo aj atraktívnu dopravu miestnym vláčikom. Mestu sa podarilo do roku 2015 obnoviť atraktivitu rekreačnej oblasti nielen pre svojich obyvateľov a domácich návštevníkov, ale aj pre zahraničných turistov.

Toho času je letný rekreačný areál Zelená voda spravovaný Technickými službami mesta Rimavská Sobota a počas sezóny je vyhľadávaný miestnymi i ľuďmi zo širšieho okolia. Svojim návštevníkom ponúka kúpanie vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s pitnou i geotermálnou vodou, ubytovanie v súkromných chatách, kemping. Kurinec je tiež ideálnym miestom na aktívne strávenie voľného času - sú tu ruské kolky, minigolf, tenisové dvorce, stolný tenis, ihriská na futbal i plážový volejbal. Pri vodnej nádrži  je požičovňa  člnkov a vodných bicyklov. Na svoje si tu prídu aj milovníci rybolovu a milovníci jazdy na koňoch. Pre tých,  ktorí obľubujú malú turistiku sa na pravom brehu vodnej nádrže rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kurinecká dubina. Rekreanti sa tu môžu ubytovať v rôznych chatkách, menších penziónoch a obľúbený je aj kemping, kde sa dá stanovať.

V súčasnosti je rekreačná oblasť jediným významnejším letným rekreačným strediskom v okrese Rimavská Sobota, od ktorého sa očakáva oživenie cestovného ruchu, príliv domácich aj zahraničných návštevníkov a príležitostí pre podnikanie v oblasti služieb cestovného ruchu. Okres dlhodobo patrí medzi najzaostalejšie regióny a preto považujeme rekreačnú oblasť Kurinec Zelená voda za regionálnu jedinečnosť schopnú ďalšieho progresu.

V súčasnosti je rekreačná oblasť Kurinec Zelená voda komplexným strediskom pre rozvoj cestovného ruchu pre letnú rekreáciu, ktorá spĺňa kritériá aj pre náročnejších návštevníkov. Jeho využiteľný potenciál možno hodnotiť veľmi pozitívne, nakoľko je najkomfortnejším strediskom letnej rekreácie v okrese Rimavská Sobota a t.č. nemá žiadnu konkurenciu. Stredisko sa nachádza len 4 km od okresného mesta Rimavská Sobota a je dobre vyznačený a dopravne dostupný. Reklama a propagácia rekreačnej oblasti sa posilnila a to na niekoľkých uvedených portáloch, preto možno nájsť dostatok potrebných informácií o rekreačnom stredisku a ním poskytovaných službách, aj službách poskytovanými ostatnými subjektmi cestovného ruchu. Využiteľnosť rekreačnej oblasti vidíme nielen pre miestne a regionálne potreby uspokojovania rekreácie, ale aj pre zahraničných návštevníkov, hlavne zo susedného Maďarska.

https://www.rimavskasobota.sk/rekreacna-oblast-kurinec-zelena-voda.phtml?id3=42100