Fotodokumentácia z našich akcií a stretnutí - ROK 2014

Pracovná návšteva - SOŠOS - 21.1.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 1

Výstava Košice Tour 2014

Záznamy: 1 - 1 zo 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stretnutie pracovnej skupiny 4.2.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 1

Pracovné stretnutie - Lakatos Mária - 13.2.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovné stretnutie - 17.2.2014 - primátor RS

Záznamy: 1 - 1 zo 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stretnutie pracovnej skupiny - 12.3.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 2
1 | 2 >>

Prezentácia na ZŠ Dobšinského v RS v 2.A - 19.3.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovné stretnutie - A. Truger - 25.3.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 3
1 | 2 | 3 >>

Dni mesta RS spojené s jarmokom - 2014

Záznamy: 1 - 1 zo 38
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovná návšteva - p. Uhrinovou (Agentúra pre rozvoj Gemera) - 20.05.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovné stretnutie s RRA Hnúšťa - 25.6.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prezentácia Partnerskej zmluvy a metodiky PHSR na obdobie 2014-2020 - RRA RS, 01.08.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 4
1 | 2 | 3 | 4 >>

Workshop s RRA Hnúšťa - 5.8.2014

Záznamy: 1 - 1 zo 1

Informačný seminár KaHR v BB - 14.8.2014

Aktualizácia PHSR Jelšava - s RRA RS a RRA Hnúšťa

Kladenie vencov pri príležitosti 70. výročia SNP - R. Sobota a Kociha - 28.8.2014 a 3.9.2014

Táto fotogaléria je prázdna.

Pracovné stretnutie s p. Petrom Kovácsom - 9.9.2014

Táto fotogaléria je prázdna.

EZÚS Slaná-Rimava - 22.9.2014

Táto fotogaléria je prázdna.

školenie RRA zaradených v IS RRA - 15.-17.10.2014

Táto fotogaléria je prázdna.

Slávnostné Valné zhromaždeni pri príležitosti 20. výročia založenia Regionálnej rozvojovej agentúry, Združenia pre rozvoj regiónu GEMER - MALOHONT

Táto fotogaléria je prázdna.

Školenie Patince - 18. a 19.11.2014

Táto fotogaléria je prázdna.

60. výročie založenia Obchodnej akadémie v RS - 28.11.2014

Táto fotogaléria je prázdna.

konzultácie o podpore malého a stredného podnikania - 3.12.2014

Táto fotogaléria je prázdna.

odborný seminár s hlavnou témou novej metodiky na vypracovanie PHSR - 11.12.2014 Hnúšťa

Táto fotogaléria je prázdna.

Odborný seminár k PHSR, Jesenské, 15.12.2014

Táto fotogaléria je prázdna.