Informácie o EÚ pre žiakov a učiteľov

26.06.2013 11:41

 Detský kútik

Spoznajte Európu prostredníctvom hier a kvízov

https://europa.eu/kids-corner/index_sk.htm

 

  Kútik pre učiteľov

Učebný materiál o EÚ, vrátane kníh a máp

https://europa.eu/teachers-corner/index_sk.htm