Zauímavosti a návody

Aké odhalenie prinesie finále OPIS?

19.05.2015 11:40
Striedanie vlád, nepripravenosť legislatívy, nedostatočná kontrola či dĺžka verejného obstarávania, ale aj problémoví dodávatelia sú prekážkami úspešného zavŕšenia informatizačných projektov v našej krajine, aspoň tak to vlani tvrdil vtedajší štátny tajomník MF SR a digitálny líder Peter...

Čo dokáže tablet v šikovných rukách

06.03.2015 10:52
Prečítajte si, čo dokáže tablet .Využitie tabletu:   https://youtu.be/b_xhSQGKxO4.

Program rozvoja vidieka SR je schválený

17.02.2015 12:49
Bol oficiálne schválený Program rozvoja vidieka pre Slovensko. V rámci tohto Programu má Slovensko k dispozícii 2,1 miliárd EUR na sedemročné obdobie.   „Nový program rozvoja vidieka dáva Slovensku ďalšiu príležitosť pozdvihnúť naše poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti. Slovenský vidiek a...

Vybrané príklady dobrých projektov za jednotlivé operačné programy

15.01.2015 10:42
Vybrané príklady dobrých projektov za jednotlivé operačné programy. Pozrite si ich tu v prezentácii. BEST PRACTICES 2015.rar

Podnikateľ z Rimavskej Soboty má inovačný - Zelený produkt NFC vizitku

04.12.2014 12:10
  Dňa 3.12.2014 sme v kancelárii Regionálnej rozvojovej agentúry  prijali v rámci konzultácie o podpore malého a stredného podnikania výnimočný inovatívny produkt. Ide o podnikateľský subjekt v našom meste, ktorý vytvoril program na elektronickú vizitku,...

Systém riadenia EŠIF, verzia 1.0

24.11.2014 20:02
Z dokumentu vyberáme......   Časť 1 Spoločné ustanovenia 1. Prostredníctvom finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len ,,EŠIF“) má dôjsť k napĺňaniu cieľa, ktorým je posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v rámci EÚ. Tieto ciele majú...

Informácie o právnych a finančných otázkach v projektoch programu Horizont 2020 teraz už aj formou webinára.

24.10.2014 09:45
 Informácie o právnych a finančných otázkach v projektoch programu Horizont 2020 teraz už aj formou webinára. Sledujte nový kanál Horizont 2020 na You Tube. https://www.youtube.com/watch?v=vazQEPcr8_0  
<< 1 | 2 | 3 | 4

Kalendár užitočných seminárov

Kalendár seminárov číslo: 24/2014

10.12.2014 15:01
  Konferencia o legislatívnych zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd 19.1.2015 Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku,...

Kalendár seminárov číslo: 23/2014

27.11.2014 10:20
Aktuálna ponuka seminárov: Mzdy a personalistika Cestovné náhrady v kocke 12.12.2014 Bratislava Exekúcie a zrážky zo...

Ako sa uchádzať o podporu v rámci fondov EÚ (stručný sprievodca)

stručný sprievodca

26.06.2013 11:31
  1. Potrebujete zistiť, či ste spôsobilý žiadateľ. Nie každý subjekt (obec, mimovládna...

Európska únia

Informácie o EÚ pre žiakov a učiteľov

26.06.2013 11:41
 Detský kútik Spoznajte Európu prostredníctvom hier a...

Právo EÚ

26.06.2013 11:38
Právo EÚ Ako EÚ prijíma rozhodnutia Zmluvy Uplatňovanie práva EÚ Vyhľadávanie právnych...

Publikácie

26.06.2013 11:38
Publikácie Oficiálne dokumenty Správy, štúdie a brožúry Štatistiky a prieskumy verejnej...

Podnikanie

26.06.2013 11:37
Podnikanie DPH a ďalšie dane Európske normy Nábor a sociálne istoty zamestnancov Dovoz a...

Váš život v EÚ

26.06.2013 11:36
Váš život v EÚ Práca a dôchodok Vzdelávanie a mládež Nakupovanie Cestovanie Život v...

EÚ podľa tém

26.06.2013 11:35
EÚ podľa tém Poľnohospodárstvo Obchod Hospodárske a menové záležitosti Zamestnanosť a sociálne...

Informácie o fungovaní EÚ

26.06.2013 11:34
Informácie o fungovaní EÚ Štáty Deň Európy Fakty a čísla Inštitúcie a iné orgány EÚ Práca pre...