Zauímavosti a návody

Malým obciam a šikovným mladým farmárom svitá na lepšie časy

27.10.2015 13:59
(Bratislava, 27. októbra 2015)- Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil možnosti pomoci malým obciam a podporu mladých farmárov. V snahe pomôcť rozvoju a stabilizácii malých obcí do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 1913, prichádza agrorezort s výzvou na...

Najnovšie správy z regionálnej politiky EÚ

05.10.2015 13:32
zhrnutia operačných programov, ktoré Európska komisia prijala na začiatku programového obdobia, nájdete nižšie. Programy pripravujú členské štáty alebo regióny a sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo z Kohézneho fondu. Programy Európskeho sociálneho fondu (ESF) nájdete na...

Čerpanie ŠF a KF k 31.7.2015

14.08.2015 15:29
Čerpanie ŠF a KF k 31.7.2015 Ministerstvo financií zverejnilo stav čerpania ŠF a KF do 31.7.2015. Tlačovú správu s prílohami nájdete na linku: https://www.finance.gov.sk/…/CategoryDo…/s_LoadDocument.aspx…

Stratégia Európa 2020_

04.08.2015 13:21
 Časť I integrovaných hlavných smerov hospodárskych politík stratégie Európa 2020 – zmena Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie upravuje časť pôvodných integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 z...

Národný projekt DCOM - Elektronické služby samosprávy

04.08.2015 13:20
  Praktickú video ukážku Informačného systému DCOM, vďaka ktorému obce a mestá zapojené do projektu DCOM dokážu pre občanov poskytovať elektronické služby vyplývajúce z originálnych kompetencií samosprávy nájdete na adrese: https://www.opis.gov.sk/C  

Zoznam obcí zapojených do národného projektu Take away

03.08.2015 10:18
Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných...

Národný projekt DCOM - Elektronické služby samosprávy

27.07.2015 10:13
        Praktickú video ukážku Informačného systému DCOM, vďaka ktorému obce a mestá zapojené do projektu DCOM dokážu pre občanov poskytovať elektronické služby vyplývajúce z originálnych kompetencií samosprávy nájdete na adrese: https://www.opis.gov.sk/C

Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa

26.07.2015 13:22
Výmena skúseností, spojenie rovnako zmýšľajúcich ľudí zo Švajčiarska aj Slovenska, predstaviteľov štátnych inštitúcií, ale aj regionálnych organizácií cestovného ruchu, akademickej a vedeckej obce či samosprávy - to všetko rezonovalo na dvojdňovej Medzinárodnej konferencii s názvom Prírodný...

31 rád a tipov ako posilniť udržateľnosť v dodávateľských reťazcoch

15.07.2015 10:25
31 rád a tipov ako posilniť udržateľnosť v dodávateľských reťazcoch Inšpirujte sa skúsenosťami lídrov a ich overenými postupmi v dodávateľskom reťazci, ktoré zvyšujú prosperitu ich firiem. podrobne na:https://www.nadaciapontis.sk/…/31-rad-a-tipov-ako-posi…/1562…

EIB poskytuje Slovenskej republike úver na spolufinancovanie národných projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie z fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020

01.07.2015 13:25
Európska investičná banka (EIB) poskytuje prvú časť úveru vo výške 600 miliónov euro, ktorá je súčasťou schváleného úveru v celkovej výške 1,16 miliárd euro. Úverové zdroje sú určené na spolufinancovanie prioritných projektov, ktoré budú podporené z fondov Európskej únie v programovom období...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Kalendár užitočných seminárov

Kalendár seminárov číslo: 24/2014

10.12.2014 15:01
  Konferencia o legislatívnych zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd 19.1.2015 Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku,...

Kalendár seminárov číslo: 23/2014

27.11.2014 10:20
Aktuálna ponuka seminárov: Mzdy a personalistika Cestovné náhrady v kocke 12.12.2014 Bratislava Exekúcie a zrážky zo...

Ako sa uchádzať o podporu v rámci fondov EÚ (stručný sprievodca)

stručný sprievodca

26.06.2013 11:31
  1. Potrebujete zistiť, či ste spôsobilý žiadateľ. Nie každý subjekt (obec, mimovládna...

Európska únia

Informácie o EÚ pre žiakov a učiteľov

26.06.2013 11:41
 Detský kútik Spoznajte Európu prostredníctvom hier a...

Právo EÚ

26.06.2013 11:38
Právo EÚ Ako EÚ prijíma rozhodnutia Zmluvy Uplatňovanie práva EÚ Vyhľadávanie právnych...

Publikácie

26.06.2013 11:38
Publikácie Oficiálne dokumenty Správy, štúdie a brožúry Štatistiky a prieskumy verejnej...

Podnikanie

26.06.2013 11:37
Podnikanie DPH a ďalšie dane Európske normy Nábor a sociálne istoty zamestnancov Dovoz a...

Váš život v EÚ

26.06.2013 11:36
Váš život v EÚ Práca a dôchodok Vzdelávanie a mládež Nakupovanie Cestovanie Život v...

EÚ podľa tém

26.06.2013 11:35
EÚ podľa tém Poľnohospodárstvo Obchod Hospodárske a menové záležitosti Zamestnanosť a sociálne...

Informácie o fungovaní EÚ

26.06.2013 11:34
Informácie o fungovaní EÚ Štáty Deň Európy Fakty a čísla Inštitúcie a iné orgány EÚ Práca pre...