Informačný seminár programu spolupráce Interreg Europe 2014-2020

09.11.2015 14:18

v nadväznosti na pripravovaný Informačný seminár programu spolupráce Interreg Europe 2014-2020, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 27. novembra 2015 (bližšie informácie pozri nižšie v e-maile), si Vám dovoľujeme dať do pozornosti blížiaci sa termín ukončenia registrácie na predmetný odborný seminár.  

 

Tí, ktorí tak ešte neurobili, môžu svoju účasť na informačnom seminári oznámiť do konca týždňa, tzn. do 13. novembra 2015 zaslaním vyplneného registračného formulára (v prílohe) e-mailom na adresu: interregeurope@mhsr.sk.

 

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte:

Mgr. Miroslava Dianišková – miroslava.dianiskova@mhsr.sk, 02/4854 5019

Ing. Katarína Nagy – katarina.nagy@mhsr.sk, 02/4854 2604.

 

 

S pozdravom

 

Národný orgán pre program spolupráce INTERREG EUROPE

sekcia priemyslu a obchodu

odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

 

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19                                                                    

827 15  Bratislava 212                                                   tel.: 00421-2-4854-5019/2604

Slovenská republika                                                  e-mail: interregeurope@mhsr.sk