Aktuality

OZNAM

21.01.2015 07:35
Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych...

Nominovaní zástupcovia tretieho sektora v monitorovacích výboroch operačných programov

19.01.2015 20:58
  Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Komora) na svojom zasadnutí dňa 16.12.2014 diskutovala o nomináciách zástupcov tretieho sektora do monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na...

Prezentácie z konferencie Energetická efektívnosť do roku 2020

19.01.2015 20:04
  Zákon o energetickej efektívnosti ukladá povinnosť šetriť energiou predovšetkým tým, ktorí môžu spotrebu významne znížiť. O tom, aké sú možnosti a kde sú na Slovensku najväčšie rezervy v úsporách energie, sa podrobne hovorilo na konferencii Energetická efektívnosť do roku...

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7 pre Operačný program Životné prostredie

19.01.2015 19:54
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 13. januára 2015 vydalo Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary...

Pripomienky verejnosti k stavebnému zákonu boli vyriešené

19.01.2015 19:32
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR (MDVRR) dnes prerokovalo so zástupcami verejnosti ich pripomienky k návrhu nového stavebného zákona. Dnešným rokovaním sa vyriešili prakticky všetky zásadné pripomienky ľudí k návrhu zákona. Vo väčšine prípadov sa na rokovaní,...

ŠFRB spúšťa od 15. januára príjem žiadostí o úver na niektoré z účelov pre rok 2015

17.01.2015 07:59
   Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spúšťa od 15.01.2015  prostredníctvom okresných a mestských úradov elektronický príjem žiadostí (EPŽ) pre žiadateľov o úver pre rok 2015 v účeloch obstaranie nájomného bytu, obnova bytovej budovy a výstavba, dostavba alebo obnova zariadenia...

Operačný program Ľudské zdroje

16.01.2015 21:25
  Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. decembra 2014, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných...

URBACT Info deň

16.01.2015 08:02
Dňa 21.1.2015 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity na Vazovovej 5 v Bratislave uskutoční   Od URBACT II k URBACT III: Ako podporovať mestá? Info deň je určený pre zástupcov slovenských miest a kľúčových hráčov v oblasti mestského rozvoja. V rámci programu bude...

Zvýšenie minimálnej mzdy a jej dopady od 1.1.2015

15.01.2015 12:45
Aké budú dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1. januára 2015? Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR na svojom rokovaní dňa 15. októbra 2014 schválila návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015. Od 1.januára 2015 sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015...

Zdaňovanie príjmov pri brigádnických prácach študentov.

15.01.2015 12:37
Zdaňovanie príjmov pri brigádnických prácach študentov, ako aj povinnosti zamestnávateľa platné v roku 2014 a 2015  Zdroj: Verlag Dashöfer Študenti strednej školy alebo dennej formy vysokoškolského štúdia do dovŕšenia 26 roku môžu uzatvárať so zamestnávateľmi dohodu o brigádnickej práci...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.