Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7 pre Operačný program Životné prostredie

19.01.2015 19:54

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 13. januára 2015 vydalo Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie Informácie nájdete v časti Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.