Aktuality

KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE

31.12.2014 08:15
    KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE A K PODPORE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ Z VYBRANÝCH PROGRAMOV EÚ Operačný program Výskum a inovácie    Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre...

Indikatívny harmonogram výziev_OP NSRR na rok 2015

31.12.2014 08:08
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015 harmonogram vyziev NSRR_2015.xlsx

Oznam pre žiadateľov o NFP v súvislosti so zákazom poskytovania štátnej pomoci podnikom v ťažkostiach

23.12.2014 21:34
    V nadväznosti na aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP, Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil oznam pre prijímateľov v súvislosti s podmienkou zákazu poskytovania štátnej pomoci pre "podniky v ťažkostiach". Oznam je dostupný tu, ako aj v časti Štátna pomoc.

Európska komisia schválila Pracovný Program Európy pre občanov na rok 2015

18.12.2014 08:01
  Európska komisia schválila Pracovný Program týkajúci sa implementácie programu Európa pre občanov na rok 2015. Priority na rok 2015 sú: Akcia 1: Európska pamiatka V súvislosti so 70. výročím konca Druhej svetovej vojny sa priority zameriavajú na - Druhú svetovú vojnu a nárast...

Brusel schválil Úradu vlády SR operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020

18.12.2014 07:45
  Európska komisia v pondelok 15. decembra 2014 schválila operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020. Slovensko tak dostalo príležitosť čerpať viac ako 187 miliónov eur v novom programovom období 2014 – 2020. Schválený operačný program vypracoval Úrad vlády SR v...

LITERÁRNA SÚŤAŽ – TAKÉ PODOBNÉ, TAKÉ ROZLIČNÉ, TAKÉ EURÓPSKE

16.12.2014 12:55
Európska komisia vyhlásila literárnu súťaž s témou rozširovania EÚ. Mladí ľudia vo veku od 18 – 25 rokov, v nej môžu vyjadriť svoje názory na život v európskom priestore a prínosy európskej integrácie vo forme esejí. ... Európska komisia má záujem dozvedieť sa viac o tom, čo si myslia: • Aké...

2. Odborný seminár s hlavnou témou - Metodika na vypracovanie PHSR

15.12.2014 17:44
Dňa 15.12.2014 sa v Kultúrnom dome v Jesenskom uskutočnil už v poradí 2. odborný seminár k  novej metodike na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR), za spolupráce RRA Rimavská Sobota, RRA Hnúšťa a BBSK. Program zahájila a moderovala...

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

12.12.2014 12:03
Slovensko bude môcť v programovom období 2014 - 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Európska komisia  schválila dňa 10.12. Slovensku Operačný program (OP) Ľudské zdroje. V tomto...

Usmernenie ASFEU č. 4/2014 OPVaV k ochrane osobných údajov

12.12.2014 11:58
Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 08.12.2014 Usmernenie č. 4/2014 k ochrane osobných...

OZNAM O VYČERPANÍ ALOKÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

12.12.2014 11:57
Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby, oznamujeme Vám, že k 01.12.2014 sú všetky finančné prostriedky, určené pre poskytovateľov opatrovateľskej služby na výkon opatrovateľskej služby (transfery) v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“) zmluvne viazané a...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.