OZNAM

21.01.2015 07:35

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu:

Karloveská 2,  842 04 Bratislava

Poštová adresa ostáva nezmenená: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Podateľňa sa nachádza na rovnakej adrese: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že zásielky zaslané na inú poštovú adresu, ako je uvedená, nebudú Slovenskou poštou doručené adresátovi a budú vrátené odosielateľovi.

 

Zdroj: www.opzp.sk