URBACT Info deň

16.01.2015 08:02

Dňa 21.1.2015 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity

na Vazovovej 5 v Bratislave uskutoční

 

Od URBACT II k URBACT III: Ako podporovať mestá?

Info deň je určený pre zástupcov slovenských miest a kľúčových hráčov v oblasti mestského rozvoja.

V rámci programu bude predstavený operačný program URBACT III, ktorý je vhodným nástrojom na tvorbu plánov rozvoja miest a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce. Zároveň budú predstavené východiská politiky mestského rozvoja Slovenskej republiky.

program stretnutia nájdete tu (pdf)

bližšie informácie o programe URBACT tu (pdf)

 

registrovať sa je možné e-mailom na adrese:
lucia.pospisova@mindop.sk
Registrácia je otvorená do 16. 01. 2015