Prezentácie z konferencie Energetická efektívnosť do roku 2020

19.01.2015 20:04

 

Zákon o energetickej efektívnosti ukladá povinnosť šetriť energiou predovšetkým tým, ktorí môžu spotrebu významne znížiť. O tom, aké sú možnosti a kde sú na Slovensku najväčšie rezervy v úsporách energie, sa podrobne hovorilo na konferencii Energetická efektívnosť do roku 2020.


Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Podujatie sa konalo v Trnave v dňoch 9. a 10. decembra 2015, len týždeň po nadobudnutí účinnosti Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej účinnosti.


Prednášky venované záväzným energetickým dokumentom, požiadavkám uvedeným v legislatíve, ale aj príkladom z praxe si vypočulo viac ako 250 účastníkov konferencie.

Prezentácie
BLOK: Základy energetickej efektívnosti. Cieľ je jasný

Energetická politika Slovenskej republiky,  Miroslav Jarábek, Valentin Lunkin, Ministerstvo hospodárstva SR

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020, Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

Zákon o energetickej efektívnosti v kocke, Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR

BLOK: Na detailoch záleží

Energetický audit od decembra po novom, Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Energetické služby podľa predpisov, Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR

Energetické služby – skúsenosti, Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb

Kto zaplatí cestu k dosiahnutiu cieľa v roku 2020, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

BLOK: Energetická efektívnosť v praxi

 

Čo odhalili energetickí audítori?
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Systém energetického manažérstva – krok za krokom k úsporám
Ján Magyar, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zber dát z meradiel a jeho vyhodnocovanie
Ján Brunner, STEFE ECB, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenský zväz výrobcov tepla

Čo hovorí prax o hydraulickom vyregulovaní v bytových domoch
Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica

Je povinnosť izolovať rozvody teplej vody v budovách nevyhnutným zlom alebo prínosom
Peter Výboch, STING ENERGO, s.r.o., Banská Bystrica

Potenciál úspor energie skrytý vo vode
Dušan Martinka, Vodafix, s.r.o., Zvolen

Parné rozvody v systémoch CZT a ako na ne
Pavel Ilovič, EPI, s.r.o., Banská Bystrica

Optimálne osvetlenie v priemysle – realita v súvislostiach
Eduard Kačík, Lightech, s.r.o., Bratislava

Energetické služby s garantovanou úsporou pre Košický samosprávny kraj
Tibor Roman, Dalkia Východné Slovensko.s.r.o., Košice, Slovenský zväz výrobcov tepla

SLOVSEFF – úspory na pokračovanie
Róbert Máček, ENVIROS, s.r.o., Ostrava