Aktuality

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

14.01.2015 15:59
    Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až 16. 1. 2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného...

Verejná konzultácia k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020

14.01.2015 15:52
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR otvára verejnú konzultáciu k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020. Účelom konzultácie je získať názory odbornej verejnosti z oblasti elektronických komunikácií k zámerom a cieľom pripravovaného...

Zaujímavé novinky na trhu prace

14.01.2015 07:57
www.istp.sk     Dovolte nam informovat Vas o hlavnych novinkach na trhu prace platnych od januara 2015. 1. Minimalna mzda bola zvysena na 380 eur. 2. Zacina platit subeh pomoci v hmotnej nudzi a mzdy. Po novom tak maju narok na pomoc v hmotnej nudzi ti...

Infosemináre pre Erasmus+ - KA2-Strategické partnerstvá

12.01.2015 18:44
Dovoľujeme si Vás informovať, že SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje informačné semináre k Výzve 2015 s dôrazom na Kľúčovú akciu 2 – Strategické partnerstvá.   Informačné semináre sa budú...

Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015

09.01.2015 21:21
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v zahraničí, bude v roku 2015 pokračovať v podpore účasť mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby na veľtrhoch a výstavách v...

Aktualizovaná zmluva o poskytnutí NFP OP ZaSI

08.01.2015 15:53
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty   Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Zmluvu o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty. Vzor zmluvy pre NP je dostupný tu. Vzor zmluvy pre DOP je...

Oznámenie pre prijímateľov o zavedení využívania Elektronických pracovných výkazov od 01. 01. 2015

07.01.2015 17:23
V nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu číslo 2012-1516 vykonaného Európskou komisiou je zavedené využívanie Elektronických pracovných výkazov (ePV) od 01.1.2015 v rámci implementácie dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Zamestnanosť...

Materiály zo 140 schôdze vlády SR

07.01.2015 17:14
Vláda SR dnes na svojej 140. schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály:   Ako bod 8 prerokovala a schválila materiál:   Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na...

Materiály z portálu MDVRR SR

05.01.2015 18:38
Na portáli Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja boli uverejnené nasledovné materiály:   - Nariadenie vlády SR  z 3.decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie...

Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

31.12.2014 17:02
 PPA uverejnila Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.