Aktuality

Oznam pre obce od USVRK

11.07.2016 12:11
 Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to...

Akčný plán okresu Rimavská Sobota

08.07.2016 09:15
Vcera v Tisovci sa uskutocnila prezentacia Akcneho planu okresu Rimavska Sobota. Dalsim prispevkom bol narodny projekt pre zamestnavanie podla noveho zakona, ktory odprezentovala riaditelka UPSVaR Rim. Sobota..pritomni boli clenovia Rady, starostovia a zastupcovia podnikatelskeho a tretieho sektora...

Prvé výjazdové rokovanie Vlády SR sa uskutočnilo v Rimavskej Sobote

25.06.2016 09:18
V piatok 24.juna sa kinali vyjazdove rokovanie vlady v DK v Rimavskej Sobote, za ucasti predstaviteliv Vlady SR, starostov a ostatnych zastupcov ...

Ako sa pripraviť na 3. kolo Zelenej domácnostiam

24.06.2016 12:33
 Ak chce domácnosť zvýšiť pravdepodobnosť, že si bude môcť získanú poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie uplatniť, mala by zostávajúci čas do vyhlásenia 3. kola využiť na prípravu a konzultácie so zhotoviteľom. Tretie kolo projektu, v ktorom sa budú vydávať...

Európska komisia prijala Nový program v oblasti zručností pre Európu

23.06.2016 15:37
 "Až 70 miliónov Európanov nemá primerané zručnosti v oblasti čítania a písania a ešte viac je tých, ktorí majú slabé matematické a digitálne zručnosti. Na druhej strane je veľký počet Európanov, najmä mladých ľudí s vysokou kvalifikáciou, pracujúcich v zamestnaniach, ktoré nezodpovedajú ich...

Ľahší vstup na pracovný trh vďaka Digitálnej garáži

23.06.2016 12:28
 Mladí absolventi škôl či univerzít a začínajúci podnikatelia budú mať jednoduchší vstup do pracovného procesu. Umožní im to rozsiahly vzdelávací program Digitálna garáž, ktorý prinesie do konca roka desiatky školení formou prednášok. Projekt dnes slávnostne zahájila spoločnosť Google,...

Komisia investuje 6,7 miliardy eur do dopravnej infraštruktúry na podporu zamestnanosti a rastu

20.06.2016 10:39
 Spolu s Investičným plánom pre Európu zohráva Nástroj na prepájanie Európy významnú rolu pri riešení nedostatku investícií v Európe, čo Komisia považuje za jednu z hlavných priorít. Európska komisia sa dnes jednoznačne zasadila za vrcholovú prioritu predsedu Junckera - podporu rastu a...

Nariadenie vlády SR č. 76/2015 Z. z.

24.04.2015 13:18
z 8.4.2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Nariadenie vlády SR č. 76/2015 Z. z. (pdf, 28.27 Kb, 1001x)

Séria workshopov má pomôcť pri ukončovaní projektov elektronizácie verejnej správy

22.04.2015 10:09
Byť čo najlepšie pripravení na sprístupnenie elektronických služieb, overiť ich funkčnosť, otestovať pred spustením do prevádzky a odstrániť nedostatky. K naplneniu týchto úloh slúži séria workshopov. Organizuje ich Ministerstvo financií SR pre prijímateľov projektov z Operačného programu...

Aktuality zo 154. schôdze vlády SR

09.04.2015 13:58
Vláda SR na svojej 154. schôdzi konanej 1.apríla 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné body:   12.Analýza kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 – Európska územná spolupráca,...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.