Aktuálne výzvy 2015

Environmentálny fond - podpora formou dotácie na rok 2016

02.07.2015 00:00
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory...

Vyhlásenie výzvy CLT03 (malá grantová schéma) pre program SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

30.06.2015 10:50
Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho...

III. výzva - Fond pre MVO

30.06.2015 00:00
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu...

Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov,

29.06.2015 00:00
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –...

Ministerstvo financií SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt OPIS

18.06.2015 00:00
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program...

OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

16.06.2015 00:00
Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej...

Medzinárodný Višegrádsky fond - Malé granty

09.06.2015 10:41
Mezinárodní visegrádský fond – Malé granty Příjem...

Výzva na prípravnú podporu LEADER

02.06.2015 13:07
Vážení predstavitelia miestnych akčných skupín a verejno – súkromných partnerstiev , bola...

III. výzva Fondu pre MVO otvorená

29.05.2015 10:18
28.05.2015 - Otvárame tretiu grantovú výzvu Fondu pre mimovládne organizácie. Aktuálna výzva sa...

Výzva 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

22.05.2015 09:49
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov...
Záznamy: 41 - 50 zo 99
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>