Výzva na prípravnú podporu LEADER

02.06.2015 13:07

Vážení predstavitelia miestnych akčných skupín a verejno – súkromných partnerstiev ,

bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pre opatrenie 19 – podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Podopatrenie 19. 1. – prípravná podpora

 

Dátum vyhlásenia výzvy 28. 5. 2015

Dátum uzavretia výzvy 28. 7. 2015

 

Všetky podrobnosti ku výzve môžete nájsť na https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6677