Medzinárodný Višegrádsky fond - Malé granty

09.06.2015 10:41

Mezinárodní visegrádský fond – Malé granty

Příjem žádostí:

·         Žádosti o grant lze předkládat v termínech 1. března (marca), 2015, 1. června (júna), 1. září (septembra) a 1. prosince (decembra).

·         Délka hodnocení žádostí je až 50 pracovních dnů po předložení žádosti, a čím musí žadatel počítat při plánování akcí.

Příjemci podpory:

·         Nestátní neziskové organizace.

·         Územní samosprávné celky.

·         Veřejné školy a univerzity.

·         Vědecko-výzkumné instituce.

·         Veřejné instituce.

Typy podporovaných projektů:

·         Kulturní spolupráce.

·         Vědecká výměna a výzkum.

·         Vzdělávání.

·         Výměna mládeže.

·         Přeshraniční spolupráce.

·         Podpora cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

·         Maximální možná výše přiděleného grantu je 6000 EUR.

·         Z programu bude hrazeno maximálně 80 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

·         V projektu je nutná spolupráce minimálně 3 zemí V4.

·         Maximální doba podpory činí 6 měsíců.

Zdroj: https://visegradfund.org/grants/small-grants/