Aktuálne výzvy 2015

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

24.09.2015 15:13
Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 –...

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

24.09.2015 15:11
Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie ÚSV ROS vyhlasuje výzvu pre...

Program obnovy dediny 2016

24.09.2015 10:12
Program obnovy dediny 2016 - zverejnenie formulárov, usmernení a tlačív Na základe zverejnenej...

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

17.09.2015 15:00
Vyzvanie - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu...

Dotácie Ministerstva kultúry SR

17.09.2015 13:08
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie...

Podpora nadácie VÚB

03.09.2015 13:35
Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška...

Nadácia VÚB

03.09.2015 13:07
Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška...

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

02.09.2015 15:05
Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov Mladí...

Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“

28.08.2015 10:00
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie...

Zelená domácnostiam

18.08.2015 13:03
inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavuje projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom...
Záznamy: 21 - 30 zo 99
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>