Aktuálne výzvy 2015

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

06.11.2015 09:14
Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít...

Aktuálne výzvy OPLZ

05.11.2015 14:13
Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2015-1a Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150...

Otvorili tretí ročník programu Tu žijeme a pomáhame

04.11.2015 11:11
Otvorili sme tretí ročník programu Tu žijeme a pomáhame 04.11.2015 - V stredu 4. novembra 2015...

Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu

03.11.2015 14:10
Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu 03.11.2015 -...

Výzva č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8, podopatrenie 8.5

03.11.2015 14:09
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Národnému lesníckemu centru, že zverejnila na webovom...

Nadačný fond Getrag

30.10.2015 14:01
30.10.2015 - V piatok 30. októbra otvára Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou ponuku...

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016

29.10.2015 10:57
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie...

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

29.10.2015 10:14
Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie ÚSV ROS vyhlasuje výzvu pre...

Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

27.10.2015 13:56
Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie:...

Dotácia z Environmentálneho fondu na odstránenie starých čiernych skládok odpadu

27.09.2015 12:10
Informácia Environmentálneho fondu_august 2015 Dotáciu z Environmentálneho fondu na odstránenie...
Záznamy: 11 - 20 zo 99
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>