Aktuálne vyzvania-Prioritná os 7, Informačná spoločnosť

12.11.2015 14:15

 

vyzvanie č. OPII-2015/7/1-FP Fázovaného projektu: Register priestorových informácií - 2. fáza (420 kB)

zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (2041 kB)
pdfZámer národného projektu Register priestorových informácií (179 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016

 

pdfvyzvanie č. OPII-2015/7/2-FP Fázovaného projektu: Register úpadcov - 2. fáza (420 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť I. (2358 kB)
zipprílohy k vyzvaniu časť II. (572 kB)
pdfŠtúdia uskutočniteľnosti (3465 kB)
pdfZámer národného projektu Register úpadcov (192 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.11.2015
Dátum uzavretia vyzvania: 19.01.2016