Dotácie Ministerstva financií

25.12.2015 15:42

 

https://dotacie.mfsr.sk

Ministerstvo financií oznamuje, že v súlade s § 5 ods. 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR, bude prijímať žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 v dňoch od 1. januára do 31. marca 2016. V tomto čase bude sprístupnený elektronický formulár žiadosti a bude zverejnená aj výzva na predkladanie žiadostí na rok 2016.

Žiadosti podané v inom čase ministerstvo nebude môcť vybaviť.


Výnos č. 26825/2005-441
Často kladené otázky k žiadosti o dotáciu
Často kladené otázky k zúčtovaniu
Vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii

Pokyn na zúčtovanie dotácií s kapitolou VPS