Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby

30.12.2015 13:40


Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie              Prílohy