Novinky

Maliarske sústredenie v B. Štiavnici

29.10.2014 17:25
Maliarske sústredenie  v B. Štiavnici Po krásnej skúsenosti s maliarskym sympóziom v auguste v Banskej Štiavnici sme pre vás pripravili pobytové Maliarske sústredenie 9.-12. októbra 2014 v B. Štiavnici. Poďte s nami maľovať a relaxovať, krásne prostredie Štiavnice láka...

Program kurzov a workshopov na október

25.10.2014 15:26
  28.9. Muzikoterapia  (17:00 - 19:00) –  skupinové spievanie so skúsenou pedagogičkou, ľudové piesne, barok a stredovek, operetné piesne, country a pop – podľa výberu na mieste 1.10., 2.10., 25.10. Kurzy Kryštály a kryštaloterapia  (7:30 - 10:30,...

Vyhlásenie USMERNENIA č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

24.10.2014 09:47
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. októbra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci „Schémy na podporu na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de...

Oznam RO pre ROP o aktualizícii Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2014

24.10.2014 09:36
 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že dňa 22.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie" uverejnený dokument: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2014 - aktualizácia. https://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/  

Školenie RRA zaradených do IS RRA

22.10.2014 14:24
Dňa 15.-17.10.2014 sme sa zúčastnili školenia regionálnych rozvojových agentúr zaradených v IS RRA, ktoré organizovala Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci s MDVRR SR. Získali sme ocenenie - Spoločensko-náučnú hru GEMERNATION za najlepšie spracovanú prezentáciu tohoročnej práce našej RRA formou...

Pracovné stretnutie s p. Petrom Kovácsom

09.09.2014 09:46
Pracovné stretnutie s p. Petrom Kovácsom v kancelárii RRA Rim. Sobota o vzájomnej spolupráci v oblasti zlepšenia informovanosti verejnosti, predovšetkým NO a podnikateľského sektora o príležitostiach a podpore aktivít týchto sektorov. " Táto sféra nemá čas na pracné vyhľadávanie príležitostí....

Návrh Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci

05.09.2014 15:50
Vláda Slovenskej republiky dnes na svojej 120. schôdzi prerokovala a schválila s pripomienkami pod bodom 6 - Návrh Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci. Pripravovaná implementácia Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby vychádza z ambiciózneho cieľa -...

Študentom zostávajú necelé 2 mesiace na získanie finančnej podpory z AXA Fondu

02.09.2014 20:10
V poradí už štvrtý ročník grantového programu chce pomôcť nadaným študentom, ktorých sociálna situácia neumožňuje naplno rozvinúť svoj talent. O finančnú podporu pre svoje výskumné a vedecké projekty sa môžu uchádzať mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí chcú načerpať skúsenosti...

1.ROČNÍK TEATRO OKOLO MALOHONTU

01.09.2014 13:30
  Mesto Rimavská Sobota Vás srdečne pozýva na 1.ROČNÍK TEATRO OKOLO MALOHONTU Cyklistické preteky Teatro Okolo Malohontu sa budú konať dňa 14.9.2014 a začnú sa od 8:00 hod. prezentáciou v reštaurácií Čierny Orol Rimavská Sobota. Môžete sa t...ešiť na:- 99 kilometrov cesty za každého počasia-...

Správa o implementá​cii a čerpaní ŠF a KF v rámci OP NSRR za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

25.08.2014 17:24
 Vláda Slovenskej republiky  na svojej 118. schôdzi 20. augusta 2014 prerokovala a schválila pod bodom 17  Správu o implementácii a čerpaní  štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného  strategického referenčného rámca za obdobie od...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>