Maliarske sústredenie v B. Štiavnici

29.10.2014 17:25

Maliarske sústredenie  v B. Štiavnici

Po krásnej skúsenosti s maliarskym sympóziom v auguste v Banskej Štiavnici sme pre vás pripravili pobytové Maliarske sústredenie 9.-12. októbra 2014 v B. Štiavnici. Poďte s nami maľovať a relaxovať, krásne prostredie Štiavnice láka množstvom námetov – veduty, arborétum s krásnymi 120 rokov starými sekvojami, tajchy. Sústredenie vedú skúsení lektori – akad. maliari Iveta Slobodníková a Blažej Mikuš. Ubytovanie v historickom jadre ponúka pohodlie a možnosť maľovať v akomkoľvek počasí. Program zahŕňa aj odborné prednášky o umení, hry na rozvoj tvorivosti, minikurz relaxačných techník, cvičenie s hudbou. Máte možnosť prísť na 4 dni v cene 150 eur alebo na 3 dni v cene 100 eur. Prihlášky prijímame do 5.10. 2014. Bližšie informácie.

MODRÁ PLANÉTA v októbri
Pripravili sme veľkú a aktuálnu tému tejto doby – „Emócie.“ Budeme pracovať s emočnou energiou podľa učení starého Egypta a učenia Modrej planéty, ktoré zahŕňajú kontrolu a kultivovanie emócií, emočnú inteligenciu a využitie emočnej energie na tvorbu želanej reality.

3.10. Mini seminár (18:00 - 20:00), Kontrola a vyrovnanie emócií. Aktuálne dianie a hviezdna sila.
15.10. Workshop (18:00 - 20:00), Práca s emočnou energiou. Hviezdna sila a ďalšie meditácie. 
31.10. Mini seminár (18:00 - 20:00), Pokračovanie v práci s emočnou energiou. Aktuálne dianie a hviezdna sila.