Oznam RO pre ROP o aktualizícii Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2014

24.10.2014 09:36
 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že dňa 22.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie" uverejnený dokument: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2014 - aktualizácia.