Novinky

Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach

31.03.2015 11:40
Vláda SR si pri čerpaní eurofondov svoju úlohu splnila, zvyšok je už na prijímateľoch pomoci, mestách a obciach. Povedal to 27.3. novinárom premiér Robert Fico (Smer-SD) v rámci konferencie o eurofondoch na nové programové obdobie, ktorá sa konala v Bratislave. Kabinet podľa neho zaistil...

Informácia o zrušení Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zmene názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

27.03.2015 09:14
Na základe Rozhodnutia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 4/2015 zo dňa 9. marca 2015 o zrušení príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky jej zlúčením s Implementačnou agentúrou...

medzinárodná konferenciA Technika ochrany prostredia - TOP 2015

27.03.2015 00:00
Pozývame vás na XXI. ročník medzinárodnej konferencie “Technika ochrany prostredia – TOP” bude výnimočnou príležitosťou, kde budú môcť experti na environmentálnu problematiku hodnotiť pokrok dosiahnutý za ostatných 20 rokov v ochrane životného prostredia, prezentovať nové vedecké poznatky...

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1

25.03.2015 13:00
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP“ – 59. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1. Správa je zverejnená...

Konferencia Rok energetických auditov

23.03.2015 12:57
Energetické audity pomáhajú odhaliť, kde je možné znížiť spotrebu energie. Európska únia vyžaduje, aby si dali audit urobiť všetky veľké podniky ešte tento rok. O tom, čo očakávať od auditov, ale aj od čoho závisí ich cena, sa bude hovoriť na konferencii "Rok energetických auditov", ktorá sa...

Európska komisia - Sprievodca financovaním cestovného ruchu v období 2014-2020

23.03.2015 09:56
EK  -  Guide on EU funding for the tourism sector     Príručka prináša prehľad rôznych zdrojov na financovanie cestovného ruchu pre súkromný aj verejný sektor.     Zdroj:  ...

Na operačný program Vzdelávanie nadviaže operačný program Ľudské zdroje

16.03.2015 11:01
V novom programovom období 2014-2020 plní/preberá úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) za oblasť vzdelávania  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a riadiacim orgánom OP...

Podnikateľská misia do Číny

13.03.2015 00:00
Odbor koordinácie subjektov regionálneho rozvoja  MDVRR SR si dovoľuje informovať podnikateľskú obec, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, v provincii Zhejiang, organizuje podnikateľskú misiu do Číny, v rámci ktorej dáva...

Zelená pre program Rozvoj vidieka na Slovensku

25.02.2015 10:30
Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia od roku 2014 do roku 2020 (1 545 miliónov EUR z rozpočtu EÚ...

Minister Jahnátek predstavil Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

17.02.2015 12:54
Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020.  Tvorený je vyvážene, aby napĺňal tri hlavné ciele – konkurencieschopnosť...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>