Školenie RRA zaradených do IS RRA

22.10.2014 14:24

Dňa 15.-17.10.2014 sme sa zúčastnili školenia regionálnych rozvojových agentúr zaradených v IS RRA, ktoré organizovala Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci s MDVRR SR.
Získali sme ocenenie - Spoločensko-náučnú hru GEMERNATION za najlepšie spracovanú prezentáciu tohoročnej práce našej RRA formou PECHA KUCHA.
Týmto by sme Vám chceli pár fotkami priblížiť témy nášho školenia