Pracovné stretnutie s p. Petrom Kovácsom

09.09.2014 09:46

Pracovné stretnutie s p. Petrom Kovácsom v kancelárii RRA Rim. Sobota o vzájomnej spolupráci v oblasti zlepšenia informovanosti verejnosti, predovšetkým NO a podnikateľského sektora o príležitostiach a podpore aktivít týchto sektorov. " Táto sféra nemá čas na pracné vyhľadávanie príležitostí. Potrebujeme vylepšiť tok informácií, aby sa včas dostali k potencionálnym záujemcom a tak by sme mohli napomáhať rozvoju NO a podnikateľského prostredia v našom regióne". poznamenal Peter Kováč. Riaditeľka RRA RS súhlasila s návrhom a teší sa na spoluprácu.