Vyhlásenie USMERNENIA č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

24.10.2014 09:47
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. októbra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci „Schémy na podporu na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis)" Schéma DM - 18/2014.

Cieľom usmernenia č. 1 je spresnenie mechanizmu poskytovania pomoci.

Usmernením sa menia nasledovné dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu na podporu priemyselných klastrových organizácií

Bližšie informácie o Usmernení č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na adrese:

https://www.mhsr.sk/10922-menu/143480s