Novinky

Seminár

01.08.2014 20:00
            V kancelárii Regionálnej rozvojovej  agentúry  Rimavská Sobota sa v piatok 1. augusta uskutočnilseminár na tému Program Európa pre občanov 2020 a novej metodiky PHSR presamosprávy, ktorú a prezentovala...

Vedecká konferencia "Makroekonomické aspekty dlhovej krízy

30.07.2014 11:14
pozvanie na vedeckú konferenciu "Makroekonomické aspekty dlhovej krízy -  pripravenosť krajín čeliť novým výzvam", ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra  2014 so začiatkom o 9:00 hod. v budove Univerzity Komenského v Bratislave na  Šafárikovom námestí č. 6.Organizátorom konferencie je...

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013

30.07.2014 09:01
Výročná správa o vykonávaní Operačného programu  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013 Ministerstvo  hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Výročnú správu ...

k téme mestského rozvoja na úrovni EÚ

28.07.2014 15:00
V súvislosti  s pripravovanou štátnou politikou mestského rozvoja, ktorú v SR  uskutočňuje MDVRR SR si Vás dovoľujem upozorniť na verejné konzultácie, ktoré  k téme mestského rozvoja na úrovni EÚ iniciovala Európska komisia. Zdá sa,  že na európskej úrovni...

Priemernú mzdu nedosahuje 65 percent Slovákov

28.07.2014 11:32
Na Slovensku stále väčšina ľudí zarába menej, ako je  priemerná mzda. Sú ich až dve tretiny. Potvrdili to štatistiky spracované  spoločnosťou TREXIMA Bratislava za rok 2013, ktoré sa opierajú o najširšiu  vzorku respondentov spomedzi firiem na Slovensku.Bez ohľadu na dĺžku...

O ukazovateľoch národných stratégií pre rómsku inklúziu sa hovorilo vo Viedni

28.07.2014 10:56
Dňa 15. a 16. júla 2014 sa vo Viedni, v sídle Agentúry  Európskej únie pre základné práva (FRA), uskutočnilo 5.pracovné stretnutie  k ukazovateľom národných stratégií inklúzie Rómov.  Hlavným cieľom  stretnutia bolo zjednotiť prístup k monitorovaniu národných...

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2013

23.07.2014 16:51
Výročná správa Európskej komisie o ochrane  finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2013 V zmysle komunikačnej aktivity č. 3  Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej  republike, verzia 2.0 , účinného od 28. januára 2014, si...

Zvýšenie odvodových úľav pri študentských brigádach

23.07.2014 14:46
Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Verlag Dashöfer Výška sumy, od ktorej budú študenti stredných a vysokých škôl oslobodení od platenia odvodov pri práci na dohodu o brigádnickej práci študenta, sa zvyšuje zo súčasných 159,- (68) €  až na plánovaných 200,- € . Dohodli sa na tom...

Homadná pripomienka na zlepšenie zamestnanosti

23.07.2014 12:44
 Nezamestnanosť predstavuje na Slovensku dlhodobý problém. Prechod z nezamestnanosti do zamestnanosti je najťažší pre ľudí, ktorí v poslednom dlhšom období nemali riadnu prácu. Ide najmä o dlhodobo nezamestnaných a o absolventov stredných a vysokých škôl. Je preto potrebné realizovať aktívnu...

Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK

16.07.2014 11:04
Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje nový Národný projekt č. XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“, ktorý sa týka možnosti poskytovania príspevku na podporu...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>