Európsky zbor solidarity - "investícia do európskej mládeže"

21.12.2016 00:00


· 21. december 2016, 18:12 ·

Európsky zbor solidarity - "investícia do európskej mládeže"

Európska komisia schválila "európsky zbor solidarity", ktorá je najnovšou iniciatívou Európskej únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní, vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET). Ponúka príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s úmyslom pomôcť komunite či celej spoločnosti a zároveň získať nenahraditeľné životné skúsenosti a pracovné zr...učnosti.

  Viac informácií o iniciatíve a možnostiach zapojenia sa nájdete prostredníctvom týchto odkazov:
https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_sk
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_sk.htm
https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_sk