Novinky v čerpaní eurofondov

19.12.2016 10:44

Novinky v čerpaní eurofondov - bude to efektívnejšie a jednoduchšie

Obrázok k aktualite Novinky v čerpaní eurofondov - bude to efektívnejšie a jednoduchšie
Na dnešnom rokovaní vlády ministri odobrili návrh novely zákona, ktorý pomôže odstrániť byrokraciu eurofondových projektov. Vďaka novinkám bude čerpanie európskych peňazí pre žiadateľov jednoduchšie a administratívy bude výrazne menej. To prinesie aj nemalé finančné úspory.

...

Prvou zmenou je nový, dvojkolový systém posudzovania žiadostí o európske peniaze. Mesto alebo obec predloží stručne vypracovaný projektový zámer bez toho, aby muselo spracovať rozsiahle a drahé podklady. V ňom popíše cieľ projektu, jeho prínosy pre dané územie a predpokladané oprávnené výdavky. Odborná komisia zámer posúdi a žiadateľovi buď odporučí alebo neodporučí, aby sa projektu ďalej venoval. Následne oznámi žiadateľom, či splnili alebo nesplnili podmienky výzvy.  "Žiadatelia, ktorí budú neúspešní v prvom kole ušetria veľa peňazí pri príprave rozsiahlejšej projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné predložiť pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok," vysvetlil vicepremiér Peter Pellegrini.

Druhým z opatrení je možnosť využitia systému tzv. zjednodušeného vykazovania výdavkov. Žiadatelia si budú môcť vykazovať paušálne sumy na nepriame výdavky (výdavky na administratívu projektu, pohonné hmoty, energie, elektronické a mobilné služby apod.) a to v určitých prípadoch až do výšky 40 % z projektu. Využitím zjednodušeného vykazovania odpadne potreba kontroly tohto druhu výdavkov. Zásadným spôsobom sa tak zníži byrokraticky náročný výkon kontroly, ktorý dlhodobo zaťažoval tak riadiace orgány, ako aj prijímateľov implementujúcich projekty.

No a treťou oblasťou, ktorú upravuje novela zákona, je zavedenie povinnosti pre všetky riadiace orgány zabezpečiť väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch. Zjednodušene povedané - v každom z monitorovacích výborov budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa zvýši aspekt transparentnosti a dohľadu nad prácou riadiacich orgánov
  zo strany partnerov a verejnosti.

  Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/

Zobraziť viac
  • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Viac nájdete na stránke VICEPREMIER.GOV.SK