Archív článkov

Výsledky septembrovej uzávierky 2016 (Európa pre občanov).

10.12.2016 13:52
 Agentúra EACEA dňa 1.12.2016 zverejnila na svojej web stránke výsledky septembrovej uzávierky. Tieto sú nasledovné:- Družobné mestá, opatrenie 2.1 - výsledky (https://bit.ly/2gTZwt5)- Siete medzi mestami, opatrenie 2.2 - výsledky (https://bit.ly/2gYHFUt)...  Celkovo bolo podporených v...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/02

09.12.2016 14:51
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu ...... Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01

09.12.2016 12:54
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko, kód...

OP RH 2014-2020 - vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty a projekty technickej pomoci

08.12.2016 15:53
Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 oznamuje, že zverejnila na...

NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh

08.12.2016 14:57
NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností. Uzávierka predkladania projektov:... 2. február...

Podpora mladých, malých a rodinných farmárov a výrobcov je jednou z ciest ako oživiť poľnohospodárstvo a vidiek na Slovensku

06.12.2016 12:55
Podpora mladých, malých a rodinných farmárov a výrobcov je jednou z ciest ako oživiť poľnohospodárstvo a vidiek na Slovensku 06-12-2016 Podpora malých, mladých a rodinných farmárov, ale aj drobných výrobcov potravín, bola téma cyklu konferencií zameraných na inovácie ich produkcie a výrobkov....

Vláda i poslanci odobrili zákon o štátnej službe, ktorý pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa

06.12.2016 10:56
Nový zákon o štátnej službe, ktorého autorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, má ambíciu zmodernizovať a odpolitizovať verejnú správu. Zároveň pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zákon...

VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+

30.11.2016 13:39
VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+ Dňa 4. októbra (12:00 Stredoeurópskeho času) uplynie čas na podávanie žiadostí k poslednému predkladaciemu termínu v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže. Neváhajte a zapojte sa podávaním projektových žiadostí. Národná agentúra programu...

Projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny

30.11.2016 13:36
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.10.2016  dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, a to Výzvu na predkladanie ŽoNFP na  fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II....

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

23.11.2016 15:58
Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu ži...adateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev môžu byť podporené...
Záznamy: 11 - 20 zo 458
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>