Zlepšenie kvality života a udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov

20.12.2016 14:42

Ďaľšie tri výzvy zamerané na zvýšenie kvality života v regiónoch z IROP

...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa tri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zlepšeniu kvality života a udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. Ide o výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):


• budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební
• zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
• zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy).

Ďaľšie informácie po zajtrajšej tlačovej besede.