Archív článkov

okres Rimavská Sobota

03.06.2013 10:07
formular okresy.doc (267776)

SELF HELP - HUSK

27.05.2013 23:28
Záverečná fáza projektu „POMOC VRSTVÁM SO ŠPECILÁLNYMI POTREBAMI - SEGÍTSÉG A KÜLÖNLEGES ELBÁNÁST IGÉNYLŐ RÉTEGEKNEK“ - SELF HELP - HUSK /0901/1.6.2/023, ktorý ako partner realizuje Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer - Malohont, prehupol do svojej záverečnej...

1994 – 2000

27.05.2013 23:20
Založenie Regionálnej rozvojovej agentúry v decembri 1994 Vypracovanie 4 agroturistických projektov Realizácia projektu podpory rómskeho obyvateľstva MOTT Katalóg ľudovo-umeleckých výrobkov, poľnohospodárstva a potravinárstva Gemera Príprava žiadosti na „Pilot Sapard“ Schválenie projektu „Heves M....

2001 – 2002

27.05.2013 23:19
Spoločná stratégia – informácie a databázy RRA a BBSK „Podpora regionálneho rozvoja na Slovensku“ s DFID Vytvorenie investičnej ponuky pre mesto R. Sobota Koordinácia Gymnázia, OA, ÚPSVaR v R. Sobote s NIVÁK, BIVÁK v MR a WYE London – „Podpora podnikania mladých“ v programe „LEONARDO“ Spolupráca na...

2004 - 2003

27.05.2013 23:18
príprava projektu RRA v krajinách V4 Koordinácia činnosti I-Domov v okrese Rim. Sobota Poradenstvo a koordinácia projektov „Alternatívne zdroje energií – BIOMASA“ INTERREG IIIA – príprava zásobníku projektov Web-stránka – rrars.szm.sk Technická kancelária CBC – SK/HU Realizácia projektu...

2005 – 2006

27.05.2013 23:15
Podnikanie ako životná stratégia – akreditácia vzdelávacieho programu Projektový zásobník Regionálneho ZMOG a ZMOSG Štúdia uskutočniteľnosti (0 variant) riešenia dodávky pitnej vody a odkanalizovania 19 obcí a mesta Tornaľa Implementácia projektu „Investičná ponuka miest a obcí v južnej časti BBSK...

2007

27.05.2013 23:14
  Pokračovanie prác pre BBSK, ZMOS a samosprávy Implementácia projektu LEONARDO – Poradenské centrum mladých Spoločné tendre s partnerskými RRA Prípravy na projekt YBNet.3 Rozbeh „Asociácie podnikanie mladých“ – SR Rozbeh „Stredo - Európskeho združenia“ – HU/UK Poradenstvo pre: - Malé a...

- Informačná databáza o potenciáli okresu Rimavská Sobota

13.05.2013 00:00
Informačná databáza o potenciáli okresu Rimavská Sobota   základné údaje Okres Rimavská Sobota vznikol v roku 1996 v zmysle zákona NR SR číslo 221/1996 Z. z. O územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Veľkosťou sa zaraďuje na 1. miesto v rámci kraja a na 3. miesto v...
Záznamy: 451 - 458 zo 458
<< 42 | 43 | 44 | 45 | 46