Aktuality

Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesť národných projektov OPIS

24.11.2014 20:58
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvania na národné projekty: • Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy; • IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1; •...

Aktualizácia v časti “Dokumenty november 2014 pre PO 2014-2020

24.11.2014 20:28
Aktualizácia v časti “Dokumenty november 2014 pre PO 2014-2020″ Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti "PO 2014 - 2020 / Dokumenty pre PO...

Pozvánka na konferenciu 10 rokov politiky zamestnanosti v pondelok 1. 12. 2014

24.11.2014 20:17
    Inštitút zamestnanosti organizuje pri príležitosti vydania publikácie Sociálny systém – skutočnosť a vízia konferenciu, ktorá v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti nadväzuje na predchádzajúce konferencie (Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty, Inkluzívne...

Systém riadenia EŠIF, verzia 1.0

24.11.2014 19:57
Z dokumentu vyberáme......   Časť 1 Spoločné ustanovenia 1. Prostredníctvom finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len ,,EŠIF“) má dôjsť k napĺňaniu cieľa, ktorým je posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v rámci EÚ. Tieto ciele majú...

Info k výzve Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020

21.11.2014 12:15
Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020 plánuje vyhlásiť 1. Výzvu na predkladanie projektov na obdobie 2014-2020 na prelome januára a februára 2015. Výzva bude 2-kolová, pričom prvé kolo bude otvorené 60 dní. Ak hľadáte projektových partnerov pre nový...

Školenie v Patinciach - 18. a 19.11.2014

20.11.2014 09:50
V dňoch 18. a 19.11.2014 sme sa zúčastnili školenia v Patinciach, ktoré organizovala Regionálna rozvojová agentúra v Komárne. Školenie obsahovalo zaujímavé prednášky na témy: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 Zakladanie OOCR, Zákon o podpore CR Zákon o verejnom...

Ministerstvo financií radí prijímateľom, ako úspešne ukončiť projekty v hodnote 860 mil. EUR financovaných z eurofondov

12.11.2014 15:03
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS) pripravilo usmernenie pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 a 3 OP IS. V usmernení nájdu...

Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

10.11.2014 15:09
Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. Až 100 miliónov z tejto sumy je...

STERED PROGRAM - ROZVOJ VIDIEKA

08.11.2014 11:10
Projekt  Slovenskej živnostenskej komory pod heslom PRÁCA A ZAMESTNANOSŤ.   STERED PROGRAM – ROZVOJ VIDIEKA  je nosný projekt pre tvorbu trvalo udržateľných pracovných miest dlhodobo znevýhodnených nezamestnaných.   Pre stabilizáciu stredného stavu, ktorí tvoria malí...

Ministerstvo vnútra vydáva časopis pre všetkých pomáhajúcich v rómskych komunitách

06.11.2014 15:32
Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je vydavateľom mesačníka Romane nevipena – Rómske noviny. Toto periodikum je zamerané na profesijné skupiny pomáhajúce v rómskych komunitách. Časopis vyjde do konca roka 2014 desaťkrát a na dvanástich...
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.