Aktuality

Súťaž- progresívne, cenovo dostupné bývanie

12.12.2014 11:08
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už od roku 1998 každoročne organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 17. ročník bol vypísaný v januári 2014 a jeho predmetom sú bytové budovy dokončené a skolaudované  na území  Slovenskej...

Seminár o PHSR a ďalších projektoch a možnostiach čerpania dotácií v regióne

12.12.2014 09:47
Dňa 11.12.2014 sa v Kultúrnom dome v Hnúšti uskutočnil odborný seminár s hlavnou témou  novej metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ( ďalej len PHSR), ktorý prezentovali  Mgr. Jana Uhrinová, RRA Hnúšťa, Juliana Uhrinová, riaditeľka...

Informácia o zmene sídla Environmentálneho fondu

12.12.2014 08:15
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 15. 12. 2014 Environmentálny fond sa sťahuje do nového sídla. Nové sídlo Environmentálneho fondu bude: Martinská 49, Bratislava Z dôvodu sťahovania nebude  dňa 15.12. 2014 možná telefonická ani elektronická komunikácia, a teda nebude možné...

Výstupy z workshopu s medzinárodnou účasťou

12.12.2014 08:07
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizoval v dňoch 3 – 4. decembra 2014 workshop s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v rámci národného projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez...

Začiatok ročníka 2015 ocenení RegioStars

10.12.2014 17:39
Dnešným dňom Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku spúšťa ročník 2015 ocenení RegioStars. Ako po minulé roky, aj tento ročník ocenení RegioStars upriami pozornosť na najviac inšpiratívne a inovatívne európske projekty spolufinancované prostredníctvom...

Pozvánka na Výročnú konferenciu OP ŽP

09.12.2014 08:47
  Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na výročnú konferenciu „Výsledky implementácie Operačného programu Životné prostredie v roku 2014“, ktorá sa uskutoční 18. decembra 2014 (9:00 – 11:30 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A). Váš záujem o účasť na...

Pozvánka na slávnostné predstavenie OP KŽP

09.12.2014 08:44
Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na “Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na nové programové obdobie 2014 – 2020″, ktoré sa uskutoční 18. decembra 2014 (12:30 – 15:00 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A). Váš záujem o...

Vláda SR na svojej 137 schôdzi 3.12.2014 prerokovala a schválila ako 7. bod:

08.12.2014 08:08
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na...

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa sťahuje do nových priestorov

05.12.2014 08:40
Oznamujeme Vám, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa v dňoch od 15.12 do 19.12.2014 sťahuje do priestorov OR PZ Bratislava III, Vajnorská 25, Bratislava. Žiadame  Vás o trpezlivosť v súvislosti s možnými obmedzením telefonického a e-mailového spojenia.  

Stretnutie samosprávnych krajov k programovému obdobiu 2014 - 2020

04.12.2014 10:20
Dňa 26.11.2014 sa v Nitre konalo pracovné stretnutie koordinátorov regionálnych integrovaných územných stratégií („RIÚS") a zástupcov SO/RO pre ROP zo všetkých samosprávnych krajov. Rokovanie bolo zamerané na zhodnotenie stavu prípravy RIÚS v podmienkach jednotlivých krajov a spolupráce s krajskými...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.